(°ჲ°) 10+ Arti Best [Penggunaan & Contoh Kalimat]

arti best

Apa sih arti best ?? Mengingat orang kerap memuji dengan menggunakan kata ini, seperti “you are the best”. Secara umum, kata best berarti “terbaik”. Sesuatu / orang yang paling baik dari yang lain. Lantas apa bedanya dengan good dan juga better?

Atas dasar ini, saya coba kupas artinya lebih lanjut, berikut perbedaan dan contohnya masing masing. Semoga anda dapat memahami materi ini dengan baik.

Read More

Arti Best

Berdasarkan kelas kata, makna best meliputi:

Kata sifat

 • terbaik
 • utama

Kata keterangan

 • terbaik
 • paling BAIK

Kata benda

 • Orang terbaik
 • Sesuatu yang terbaik

Makna Idiom

 • best of all : yang terbaik dari semuanya
 • best-before date : baik digunakan sebelum tanggal/ bulan tercantum
 • bestseller : produk yang laku keras 

Perbedaan best, better, good

Perlu dicatat, ketiga kata tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Semuanya bisa kita fahami dengan mudah manakala kita gunakan dalam kalimat perbandingan.

Pernahkah anda mendengar kalimat seperti “Saya lebih baik daripada kamu”?

Dalam kata yang bergaris bawah tersebut, kata apakah yang pantas digunakan? Apakah good, better, ataukah best?

Ingat, kuncinya:

 • Good : baik (biasa)
 • Better : lebih baik (membandingkan dua hal)
 • Best : terbaik (membandingkan 3 hal ke atas)

Pada contoh “saya lebih baik daripada kamu”, ada dua hal yang dibandingkan, yaitu saya dan kamu. Oleh karenanya kata yang cocok adalah : better.

Sehingga menjadi:

 • I am better than you. (informal)
 • I am better than you are (formal)

Namun jika bandingkan 3 hal atau lebih, dan salah satunya adalah yang terbaik, maka kita gunakan best.

 • Anton is the best student in the class. (Anton adalah siswa terbaik di kelas).

Pada contoh di atas, sebenarnya ada banyak siswa yang baik, namun anton lah yang terbaik dari semua.

Faham?

Untuk mendalami materi ini, bacalah penjelasan saya tentang cara sederhana membuat kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris.

Contoh Best dalam Kalimat

Agar anda dapat memahami lebih jelas lagi, amati semua contoh kalimat berikut:

Kata sifat

 • He is my best partner. (Dia adalah parter terbaik ku.)
 • He’s one of our best teachers (dia adalah salah satu dari guru guru terbaik kami.)
 • I am sure this is the best way of doing it. (aku yakin inilah cara terbaik untuk melakukannya.)
 • Tell me the best route to get there. (beritahu aku rute terbaik untuk sampai ke sana.)

Kata benda

 • Your father only wants the best for you. (Ayah mu hanya ingin yang terbaik bagi mu.)
 • He was the best actor i had ever met. (dia adalah aktor terbaik yang pernah aku jumpai .)

Kata keterangan

 • Which gown would you dress best for the party? (gaun mana yang akan kamu pakai yang terbaik untuk pestanya?)
 • Bromo is best seen at sunrise. (Gunung bromo sangat baik dilihat di waktu matahari terbit)

Istilah Terkait

Beberapa istilah populer yang berkaitan dengan kata best, berikut artinya, dapat anda simak dalam daftar di bawah.

Sunday best

” Sunday Best ” adalah lagu oleh duo elektro-pop Amerika, Surfaces , yang terdiri dari Forrest Frank dan Colin Padalecki. 

Lagu ini dirilis oleh TenThousand Projects dan Caroline Records pada 8 Januari 2019, sebagai single ketiga dari album studio kedua, Where the Light Is . 

Selanjutnya video musik lagu ini dirilis pada tanggal 11 Juli 2019, dan menunjukkan bagaimana duo singer ini mengubah kantor yang membosankan menjadi tempat pesta. 

Best regard

Berarti Hormat, Salam Penghormatan. Biasa ditulis dalam penutupan surat, email, dll.

Dalam hal ini, ungkapan yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

 • My best regard;
 • Kind regards;
 • With best regards;
 • With kindest regards;
 • Warmest regards;
 • Yours sincerely;
 • Sincerely
 • Yours truly;
 • Cheers; 

Bisa juga ditujukan untuk mengirimkan salam melalui perantara orang lain.

Lihat contoh kalimat berikut:

 • Tom, don’t forget to say my best regard to your brother “ALI”. (Tom, jangan lupa sampaikan salam saya kepada saudara mu “Ali”.)

Wish you all the best

Merupakan ucapan do’a kepada seseorang. Artinya kurang lebih: Ku harapkan yang terbaik bagi mu.

My best friend

Artinya adalah “teman terbaik ku”, seperti she is my best friend (dia adalah teman terbaik ku). Atau searti dengan sahabat karib / teman dekat.

Is the best

Merupakan potongan kalimat yang berarti “adalah yang terbaik”. Lihat contoh berikut:

 • She is the best. (Dia adalah yang terbaik.)
 • I asked three girls to sing song; Susan, Susi, and Dina, but Susi was the best. (Aku meminta tiga wanita untuk bernyanyi; Susan, Susi, dan Dina, tapi Susi adalah yang terbaik.)

Saya kira demikian, intinya, arti best adalah yang terbaik. Mudah-mudahan penjelasan saya menjadi yang terbaik bagi anda.

Pastikan anda juga membaca arti rain dalam artikel saya yang lain. Thanks for reading.

Related posts

Leave a Reply