(°ჲ°) 10+ Arti Best & Penggunaan [Contoh Kalimat Bahasa Inggris]

 • Whatsapp
arti best

Apa sih arti best ?? Mengingat orang kerap memuji dengan menggunakan kata ini, seperti “you are the best”. Secara umum, kata best berarti “terbaik”. Sesuatu / orang yang paling baik dari yang lain. Lantas apa bedanya dengan good dan juga better?

Atas dasar ini, saya coba kupas artinya lebih lanjut, berikut perbedaan dan contohnya masing masing. Semoga anda dapat memahami materi ini dengan baik.

Read More

Arti Best

Berdasarkan kelas kata, makna best meliputi:

Kata sifat

 • terbaik
 • utama

Kata keterangan

 • terbaik
 • paling BAIK

Kata benda

 • Orang terbaik
 • Sesuatu yang terbaik

Makna Idiom

 • best of all : yang terbaik dari semuanya
 • best-before date : baik digunakan sebelum tanggal/ bulan tercantum
 • bestseller : produk yang laku keras 

Perbedaan best, better, good

Perlu dicatat, ketiga kata tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Semuanya bisa kita fahami dengan mudah manakala kita gunakan dalam kalimat perbandingan.

Pernahkah anda mendengar kalimat seperti “Saya lebih baik daripada kamu”?

Dalam kata yang bergaris bawah tersebut, kata apakah yang pantas digunakan? Apakah good, better, ataukah best?

Ingat, kuncinya:

 • Good : baik (biasa)
 • Better : lebih baik (membandingkan dua hal)
 • Best : terbaik (membandingkan 3 hal ke atas)

Pada contoh “saya lebih baik daripada kamu”, ada dua hal yang dibandingkan, yaitu saya dan kamu. Oleh karenanya kata yang cocok adalah : better.

Sehingga menjadi:

 • I am better than you. (informal)
 • I am better than you are (formal)

Namun jika bandingkan 3 hal atau lebih, dan salah satunya adalah yang terbaik, maka kita gunakan best.

 • Anton is the best student in the class. (Anton adalah siswa terbaik di kelas).

Pada contoh di atas, sebenarnya ada banyak siswa yang baik, namun anton lah yang terbaik dari semua.

Faham?

Untuk mendalami materi ini, bacalah penjelasan saya tentang cara sederhana membuat kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris.

Contoh Best dalam Kalimat

Agar anda dapat memahami lebih jelas lagi, amati semua contoh kalimat berikut:

Kata sifat

 • He is my best partner. (Dia adalah parter terbaik ku.)
 • He’s one of our best teachers (dia adalah salah satu dari guru guru terbaik kami.)
 • I am sure this is the best way of doing it. (aku yakin inilah cara terbaik untuk melakukannya.)
 • Tell me the best route to get there. (beritahu aku rute terbaik untuk sampai ke sana.)

Kata benda

 • Your father only wants the best for you. (Ayah mu hanya ingin yang terbaik bagi mu.)
 • He was the best actor i had ever met. (dia adalah aktor terbaik yang pernah aku jumpai .)

Kata keterangan

 • Which gown would you dress best for the party? (gaun mana yang akan kamu pakai yang terbaik untuk pestanya?)
 • Bromo is best seen at sunrise. (Gunung bromo sangat baik dilihat di waktu matahari terbit)

Saya kira demikian, intinya, arti best adalah yang terbaik. Mudah-mudahan penjelasan saya menjadi yang terbaik bagi anda.

Pastikan anda juga membaca arti rain dalam artikel saya yang lain. Thanks for reading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *