(°ჲ°) 25+ Arti Fine Bahasa Inggris [Konteks & Contoh Kalimat]

arti fine

Kerap kali saya mendengar arti fine, dalam bahasa indonesia, adalah “baik”. Dan itu pun sudah lumrah, banyak yang beranggapan demikian. Namun tahukah anda, sebenarnya kata ini tergolong unik. Ia memili banyak arti, dan perubahan maknanya dapat kita fahami sesuai konteks.

Karena itu, di sini saya informasikan bagaimana daftar arti fine, dan seperti apa contoh penggunaannya dalam kalimat. Harapan saya, agar anda dapat lebih mengenal lagi makna kata ini dengan baik.

Read More

Arti Fine

Berdasarkan kelas kata, fine memiliki banyak ragam makna. Diantaranya yaitu:

Adjective

 • halus
 • bagus
 • indah
 • tipis
 • cerah
 • sangat baik
 • enak
 • bersih
 • tajam
 • runcing
 • lumat
 • afdal
 • latif
 • buruk
 • mahir
 • menyenangkan

Noun

 • denda
 • penghabisan

Adverb

 • dgn baik
 • ok

Verb

 • mendenda

Mengingat memahami kelas kata terbilang cukup urgen, jangan lewatkan penjelasan saya tentang kelas kata bahasa Inggris.

Contoh Kalimat

Agar anda dapat mengenali maknanya dengan tepat, sesuai dengan konteks penggunaan, amati daftar contoh kalimat bahasa inggris di bawah:

Baik (sehat, bagus)

 • Yesterday I felt terrible, but now I feel fine. (kemarin aku merasa sakit, tapi sekarang merasa baik.)
 • All apartments look very small, which is fine for two people? (semua apartemen kelihatan kecil, manakah yang baik untuk dua orang?)

Baiklah

 • Toni: I’ll come to your home at nine. (aku akan datang ke rumahmu jam 9.)
 • Dodi: Fine. See you then.. (baiklah. Sampai jumpa nanti.)

Menyenangkan

 • I had a fine meeting with her. she is an awesome woman i had ever met. (Pertemuanku dengan nya cukup menyenangkan. Dia adalah wanita hebat yang pernah aku temui.)

Tajam

 • Be careful!! This knife has  a fine edge.  It can hurt you. (Hati-hati !! pisau ini tajam. Ia dapat melukai mu.)

Halus

 • Do you know a fine distinction between accent and dialect? (apa kamu tahu perbedaan halus antara aksen dan dialek?)
 • I should chop this meet veri fine. (aku sebaiknya mencincang daging ini hingga halus sekali)

Buruk (informal)

 • He picked a fine time to leave us. And now he lives his own. (Dia meninggalkan kami di waktu yang buruk. Dan kini dia hidup sendiri.)

Denda

 • I broke the rule and had to pay $1,000 fine. (Saya melanggar aturan dan harus membayar denda 1000 dolar.)

Mendenda

 • They fined me Rp 500.000 for not wearing a helmet. (Mereka mendenda saya 500 ribu karena tidak mengenakan helm.)

Ya (ok)

 • Susan: Will you help me? (Maukah kamu membantu ku?)
 • Toni: fine (ok)

Mahir / Handal

 • Although still 11 year old, she is already a fine singer. (Meski masih berusia 11 tahun, dia telah menjadi seorang penyanyi yang handal.)

Kualitas terbaik

 • Let me know a list of restaurants around here that provide fine dining (beri tahu aku daftar restoran sekitar sini yang menyediakan makanan terbaik.)

Kata Lainnya

 • Fine arts: seni murni
 • Fine-cut tobacco: tembakau racikan halus
 • Fine weather: cuaca cerah
 • Fine print: huruf cetak yang halus
 • Finely: dengan halus
 • Fineness: keindahan, kehalusan, ketajaman
 • Finery: dandanan
 • Finesse: kecerdikan / kecekatan

Sebagai materi tambahan, pastikan Anda tidak berhenti di arti fine. Pelajari juga daftar arti kata berikut:

TopIntrovertHack
LearnWorkMad
ListJobThink
RandomWebOn
WithBody Cut

Thanks for your nice attention.

Have a good time !!

Related posts

Leave a Reply