(°ჲ°) 50+ Arti Give [Contoh Kalimat Bahasa Inggris & Idiom]

arti give

Arti give ;- Tahukah anda bahwa kata give merupakan kata yang paling banyak digunakan dalam percakapan sehari hari? secara umum, orang mengartikannya dengan “memberi”. Dan mungkin anda juga demikian.

Namun tahukah Anda bahwa artinya terbilang cukup bervariatif. Tidak hanya “memberi”. Makna yang sesungguhnya akan kita fahmi dengan benar jika kita melihat konteks penggunaan. Olehkarena itu, agar anda mengetahui semua artinya, baca artikel ini hingga tuntas.

Read More

Arti Give

Adapun jika makna give jika ditinjau berdasarkan kelas kata, maka sebagai berikut:

Kata kerja

 • memberi
 • memberikan
 • menyerahkan
 • menyumbangkan
 • menyuguhkan
 • mencurahkan
 • membayar
 • menghukum
 • mengantarkan
 • menyajikan
 • mewasiatkan
 • menularkan
 • menyampaikan
 • mengorbankan
 • memberitahukan
 • mengucapkan
 • putus
 • kasi
 • memperlihatkan
 • mundur
 • mewariskan
 • menggambarkan

Kata Serupa

 • giver : pemberi
 • gift : pemberian
 • gave : memberi (bentuk past dari give)
 • given : diberi (bentuk participle dari give)

Pelajari kembali penjelasan saya tentan participle bahasa Inggris.

Idiom

Selain makna di atas, ada juga arti give dalam bentuk idiom.

Untuk lebih jelasnya, simak beberapa contoh berikut:

 • give (something) back: mengembalikan
 • give (somebody) notice : Memberi seseorang peringatan (agar yang bekerja meninggalkan pekerjaan mereka)
 • give (somebody) the finger : mengacungkan jari tengah saat marah
 • give (something) all : melakukan banyak upaya
 • give a miss : menghindari, melewatkan
 • give rise to something : membuat sesuatu terjadi
 • give somebody a box on the ears : memukul kepala bagian samping sebagai hukuman
 • give somebody a dirty look : melihat dengan muak
 • give somebody a leg up : membantu seseorang naik, membantu pekerjaan seseorang
 • give somebody a rough ride: memberi kesulitan pada seseorang
 • give somebody an easy ride : memberi kemudahan pada seseorang
 • give somebody to believe / understand : membuat seseorang mengerti
 • giveaway: hadiah, pemberian.
 • given name : diberi nama, nama kecil
 • giver : pemberi
 • give up : menyerah
 • give someone a mouthful : meneriaki seseorang (saat marah dan menggunakan bahasa kasar)
 • give someone their due : tidak ada salahnya memuji seseorang
 • give something your best shot : melakukan usaha terbaik
 • give up for dead : memvonis seseorang akan mati
 • give your eye teeth for something : sangat menginginkan sesuatu
 • give your right arm : sangat ingin
 • give-and-take : kemauan menerima saran orang lain dan melepas keinginan Anda
 • give-away : hadiah
 • give my love to somebody : menyampaikan salam untuk orang
 • give (something) to (somebody) on a plate : membiarkan seseorang mendapat sesuatu dengan mudah
 • give a hand : menolong

Contoh Kalimat

Untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai makna give, perhatikan contoh kalimat berikut:

Diberi

 • She was given medicine (dia diberi obat)
 • The book given to me was red (buku yang diberikan kepada ku berwarna merah)

Memberi

 • If you give me money, i will help you. (jika kamu memberi ku uang, maka aku akan menolong mu.)
 • Would you give me something? (kamu mau memberiku sesuatu?)
 • Give me a chance. (berilah aku kesempatan.)

Menyerah

 • Don’t give up ! i am sure you can make it. (Jangan menyerah !! aku yakin kamu pasti bisa.)

Menyampaikan

 • Give my love to all the girls there (sampaikan salam ku kepada semua wanita di sana.)

Menolong

 • Would you give me a hand? (Maukah kamu menolong ku?)

Menghadiahkan

 • It’s so cheap, we’re practically giving it away. (Ini sangat murah, kita praktis menghadiahkannya.)

Mengembalikan

 • If you take this book, give it back in five days. (jika kamu mengambil buku ini, kembalikan lah dalam waktu lima hari.)

Untuk sementara, demikian arti give yang dapat saya sampaikan. Pastikan Anda tidak berhenti di sini. Tingkatkan pengetahuan anda dengan membaca arti down pada penjelasan saya yang lain. Thanks for reading.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *