(°ჲ°) 100+ Arti LOL dalam Bahasa Inggris Gaul

arti lol dalam bahasa inggris

Arti LOL ;- saat berselancar di media sosial, membaca kolom komentar, atau saat chatting, kita kerap melihat tulisan lol. kata ini kerap menimbulkan rasa penasaran bagi kita yang belum tahu artinya.

Dan ternyata , ia memiliki makna yang beragam. Berbeda konteks akan berbeda pula artinya.

Read More

Oleh sebab itu, bagi anda yang ingin mengetahui arti lol lebih jauh, baca artikel ini hingga selesai.

Arti LOL secara umum

Dalam chatting, kata diutarakan saat melihat atau mendengar hal-hal yang lucu. Ia berati tertawa terbahak-bahak / laugh out loud.

Atau bisa juga dengan lots of laughs, artinya banyak tertawa.

Dalam game,  kata lol bisa berarti ejekan (Lowest of the Low / Terendah dari yang rendah). kerap dilontrarkan kepada para gamer yang bermain buruk, ataupun selalu menjadi beban terhadap players lainnya.

Baca: kata kata menghina dalam bahasa Inggris

Dalam hubungan khusus, lol menunjukkan ungkapan cinta yang begitu mendalam. Ia merupakan kependekan dari lots of love.

Arti LoL lainnya adalah lots of luck, atau banyak beruntung.

Makna Lainnya

Untuk lebih detail lagi, dibawah ini Anda dapat melihat daftar akronim lol.

Berhubungan dengan tertawa:

 • Laugh(ing) Out Loud (tertawa terbahak bahak)
 • Laughing Out Lout (tawa terbahak bahak)
 • Lots of Laughs (banyak tertawa)
 • Lots of Laughter (banyak tawa)
 • Lack of Laughter (kurang tertawa)
 • Laughing On Line (tertawa online)
 • Leaning Over Laughing (tertawa bersandar)
 • Lying Online Laughter (tawa bohong secara online)
 • Love Of Laughing (Suka tertawa)

Berkaitan dengan cinta :

 • Lots of Luck (banyak beruntung)
 • Lots of Love (banyak cinta)
 • Look of Love (pandangan cinta)
 • Lots of Lust (banyak nafsu)
 • Living on Love (hidup dalam cinta)
 • Love of Life (cinta hidup)
 • Language of Love (bahasa cinta)
 • Life or Love (hidup atau cinta)
 • Land of Love (daratan cinta)
 • Love of Literacy (cinta melek aksara)
 • Locks of Love (kunci kunci cinta)
 • Love Our Lord (cintai tuan kita)
 • Love On Line (cinta online)
 • Loads of Love (beban cinta)
 • land of love (daratan cinta)
 • Labor of Love (budak cinta)
 • Later on, Love (nanti ya,,, sayang!!)
 • Lack of Love  (kurang kasih sayang)

Mengejek :

 • Lots of Losers (banyak pecundang)
 • Lowest of the Low (terbawah dari yang terbawah)
 • Loser on Line (pecundang online)
 • Lunatics on Line (orang gila online)
 • Lord of Lies (tukang bohong)
 • Look Out Loser (hati hati pecundang)
 • League of Losers (pertarungan para pecundang)

Tentang studi

 • Learn On line (belajar secara online)
 • Lots of Learning (banyak belajar)
 • Life Of Learning (kehidupan belajar)
 • Look at the Other Links (Lihat tautan lainnya)
 • Loss of Link (kehilangan tautan)
 • Loss of Learning (tidak belajar)
 • Love of Learning (suka belajar)
 • Language of Literature (bahasa sastra)
 • List of Links (daftar tautan)

Makna lainnya:

 • Lips on Lips (ciuman)
 • Leg of Lamb (kaki lembu)
 • Land of Lincoln (tanah linkoln)
 • League of Legends (pertarungan para legenda)
 • Lord of Light  (pemberi cahaya)
 • Little Old Lady – (kecil kecil tua)
 • Land O’ Lakes (tanah o’lakes)
 • Lap of Luxury (bagian barang mewah)
 • Lots of Lollipops (banyak lolipop)
 • Lost Our Luggage (kehilangan koper)
 • Live-On-Line (langsung secara online)
 • Loss of Life (kematian)
 • Living Our Lives  (menjalani hidup)
 • Life of Leisure (waktu luang bermanfaat)
 • List of Lists (daftarnya daftar)
 • Lady of the Lake (nona danau)
 • Lots of Learning (banyak belajar)
 • Laws of Life (hukum kehidupan)
 • Loss of Light (kehilangan cahaya)
 • Line of Learning (saluran belajar)
 • Liar of Lies (pembohong kebohongan)
 • List Of Lights (daftar lampu)
 • Loss of Line (hilang sambungan) – telepon
 • Last or Least (terakhir dari yang paling sedikit)
 • Lot of Lamers (banyak orang bodoh)
 • Love of Lesbians (cinta para lesbong)
 • Loss of Light (patah semangat)
 • Lots of Licking (banyak menjilat)
 • Loss of life (tewas)
 • Learn online (belajar secara online)
 • Legend of Lothian (game komputer)
 • Lord of lies (tukang bohong)
 • Lonely old Lady (tante tante kesepian)
 • Lord of the Lambs (rajanya orang orang dungu)
 • Load of Laughs (banyak tawa)
 • Limit of Liability (batas tanggungjawab)
 • Land of Legends (tanah legenda)
 • Laws of life (hukum hukum kehidupan)
 • Lots of Lemons (banyak lemon)
 • Loss of Load (kehilangan beban)
 • Lawyers on Line (Pengacara online)
 • Lewd Obscene Language (Bahasa Cabul)
 • Length of Lease (durasi sewa)
 • Location Of Land (Lokasi Tanah)
 • Limit or Limited (batas atau terbatas)

Demikian daftar arti lol yang perlu anda ketahui.

Untuk info lainnya, baca juga daftar arti up ….!!!

Thanks for reading.

Related posts

Leave a Reply