(°ჲ°) Cara Mudah Membuat Contoh Simple Sentence Bahasa Inggris

contoh simple sentence

Simple sentence disebut juga dengan kalimat sederhana, yaitu kombinasi subjek + predikat yang mengekspresikan suatu gagasan yang utuh. Seperti “I speak English”, “I” disebut subjek, sedang “speak English” disebut predikat.

Dari pengertian di atas, dapat kita fahami bahwa kombinasi subjek dan predikat tersebut haruslah mengandung makna yang utuh. Jika tidak, maka kita sebut dengan Klausa, seperti “If you like me” (Jika kamu suka padaku).

Read More

Contoh Simple Sentence

Perlu diketahui, simple sentence hanya terdiri dari satu kombinasi subjek dan predikat. Tidak lebih.

 • I learn English (I sebagai subjek, dan Learn English sebagai predikat)

Jika subjek dan predikatnya lebih dari satu, maka bisa dipastikan ia bukan simple sentence, melainkan pola-pola sentence lain, yang materinya saya bahas di artikel lain.

Untuk mengetahui lebih lanjut, bacalah artikel yang berjudul: jenis-jenis kalimat bahasa Inggris

Untuk mempermudah memahami contoh simple sentence, perhatikan tabel berikut:

Simple Not Simple
I see the boyI see the boy that you like
Susan will go to jakartaSusan will go to Jakarta, and I will stay here
I am happy nowI am happy now because you will give me money
You were hereI you were here, I would give you something
I will tell youI will tell you before you go
I can speak EnglishI can speak English after I learn with you
He will help me and SusanAlthough he will help me and susan, I will never ask him.

Pola Simple Sentence

Ada beberapa contoh simple sentence yang polanya dapat anda lihat sebagaimana berikut:

1). Subjek Verb (S V)

 • I study (Aku belajar)
 • We sit (Kita duduk)
 • Susan speaks (Susan berbicara)

Note = (Hitam : Subjek), (Merah: Verb)

2.) Subjek Verb Complement (S V C)

 • I am a teacher (Aku seorang guru)
 • We are happy (Kita bahagia)
 • She is here (Dia berada di sini)

Note = (Hitam : Subjek), (Merah: Verb), (Biru: Complement)

3). Subjek Verb OBjek (S V O)

 • I study English (Aku belajar bahasa Inggris)
 • They read a book (Mereka membaca sebuah buku)
 • Jhon can drive a car (Jhon dsapat mengendarai sebuah mobil)

Note = (Hitam : Subjek), (Merah: Verb), (Hijau: Obejek)

4). Subjek Verb OBjek Objek (S V O O)

 • I will bring you a book (Aku akan membawakan mu sebuah buku)
 • They bought me a flower (Mereka membelikanku setangkai bunga)
 • Mark gave her my letter (Mark memberi dia surat milik ku)

Note = (Hitam : Subjek), (Merah: Verb), (Hijau: Obejek 1), (Ungu: Objek 2)

5). Subjek Verb Objek Adjective (S V O A)

 • I will make you happy (Aku akan membuatmu bahagia)
 • I took it easy (Aku selalu menganggapnya mudah)
 • Susan drives me crazy (Susan membuatku gila)

Note = (Hitam : Subjek), (Merah: Verb), (Hijau: Obejek), (Biru: Adjective) 

Saya kira demikian. Pastikan Anda tidak berhenti di sini. Baca artikel pendukung, yang berjudul “cara membuat kalimat bahasa Inggris dengan mudah“. Thanks for reading.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *